Kiljavan Leirikesä 3-2 (15.-19.6.2014)

Aika: 15.06.2014 - 19.06.2014
Paikka: Kiljavan leirikeskus

Parasta aikaa Kiljavan Leirikesällä!

Kiljavan Leirikesä 3-2 on viiden (5) päivän leiri, joka päättyy juuri ennen juhannusta. Leirille voivat osallistua vuosina 2001-2006 syntyneet lapset leiriläisiksi ja vuosina 1999-2001 syntyneet nuoret brontoiksi eli leiri-isosiskoiksi ja -veljiksi. Leiriläisten ja bronttojen lisäksi leirille voi hakea kehitysvammaisten leiriläisten ryhmään.

Leirin järjestää: Leirikesä ry

Leiri järjestetään Nurmijärven Kiljavalla ja leirille on mahdollisuus tulla yhteiskuljetuksella Helsingistä.

Jätä leirihakemus tästä linkistä. Lisätiedot puh (09) 8865 1280 tai toimisto@leiri.fi. Hintoja voit tarkastella Leirikesän verkkosivulla. Leirimaksuun on mahdollista saada Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) tukea sosiaalisin, terveydellisin tai taloudellisin perustein. Lisää leirin hintaan vaikuttavista tekijöistä voit lukea täältä.