Kesälukioseura on vuonna 1965 perustettu koulutusalan järjestö. Kesälukioiden ohella seura järjestää oman äidinkielen ja kulttuurin kursseja Suomessa asuvien pakolaisryhmien lapsille ja nuorille. Kesälukioseuran toiminta rahoitetaan pääasiassa opetus- ja kulttuuriministeriön sekä STEA:n avustuksilla.

Oman äidinkielen ja kulttuurin kurssit on tarkoitettu 7–14-vuotiaille pakolaistaustaisille lapsille. Kurssit auttavat lapsia ja nuoria ylläpitämään omaa äidinkieltään ja vahvistamaan kulttuuri-identiteettiään. Noin viikon pituiset kurssit järjestetään kesäisin leirikeskuksissa eri puolilla Suomea. Kurssien sisällöstä ja opetuksesta vastaavat pakolaisyhteisöistä valitut opettajat, jotka Kesälukioseura perehdyttää tehtävään.